historie

Churchhistoriekirken

Restauration (EN)

(republished from 2015) Right across the sound from our summer house in Sjernarøy, you find Ramsvig . It used to be a

historiekirken

Restauration

Click here for English translation. Rett  på andre siden av sundet fra sommerhuset på Sjernarøy, ligger Ramsvig Det var tidligere en