kirken

Newspaper headline
kirkenVårt Land

Hvorfor?

Denne spalten sto på trykk i Vårt Land 2. mars 2020, men jeg la den aldri inn i bloggen. Nå

høstblader
kirkenVårt Land

Merkelige folk

For et par år siden var Eldste Bednar på beøk i Oslo. Blant annet snakket han litt om at vi som

Churchkirken

Thoughts on Obedience

Mari is one of my very favorite people in the whole wide world. She is a funny, brilliant, beautiful, strong

1 2 5