På Vestlandet er dette viktig å huske. (Særlig når det bøtter ned akkurat når man skal sykle hjem i 45 minutter.) Andre huskeregler for vestlandsbeboere er:

  • Du er faktisk vanntett.
  • Det er bare vann.
  • Det ville ikke vært så grønt her hvis det ikke regnet så mye.

Og tilslutt:

Da Gud var ferdig med å skape Vestlandet sa han: ‘Dette ble så fint at jeg tror jeg må vaske det hver eneste dag!

In English:

I apologise for not translating my last post. I will. One day. But for now I  must remind myself of the fact that:

  • I am waterproof.
  • It’s only water.
  • The landscape around me wouldn’t be so green if it didn’t rain this much.

(Especially as I mount my bike for the 45 minute ride home…)

And finally:

When God was finished creating the west coat of Norway he exclaimed: ‘This is so pretty, I really ought to wash it every single day!’ – or so they say.