2013

Årets Ordbøkerord

Landet!

Hvis ikke jeg tar helt feil, så var det i 2007 at jeg ble oppmerksom på OLW som det heter