ansvar

Vårt Land

Abort og Ansvar

Denne spalten som sto på trykk i Vårt Land 27. mai i år, var inspirert av Gabrielle Blair (aka Designmon)