Generalkonferanse

ChurchVårt Land

170 år med misforståelser

I oktober måtte det jo bli noe om generalkonferansen. Og Facebook-kommentarer. Denne sto på trykk den 14. oktober. Hvor mange