Inge Lønning

Vårt Land

Ikke så stille i dørene

Tidligere i høst ble jeg spurt om å skrive en månedlig spalte i Vårt Land. Det har vist seg å