kristen

Vårt Land

Personlig kristen, jeg?

Her er spalte nr. 2 som sto på trykk i Vårt Land den 17. november.   Personlig kristen, jeg?  Som