merkelige folk

høstblader
kirkenVårt Land

Merkelige folk

For et par år siden var Eldste Bednar på beøk i Oslo. Blant annet snakket han litt om at vi som