Håper du får en fantastisk dag Pappa!
Tusen takk for all kjærlighet, oppmuntring,
godhet, tro og klokskap
som du har vist og delt med meg i alle år.
Elsker deg!

Posted by Picasa