Posted by Picasa

…og kunne trenge en liten oppmuntring. Inni er det stemplet et sitat av Søren Kierkegaard: Livet kan kun forstås baklengs, men det må leves forlengs…