Og dette er altså plassen.

men den første skulle altså vært snudd…