Idag gifter Martin og Sariah seg.

Vi gleder oss med dem, og vi gleder oss til å mobbe ham litt på festen. 🙂

Dårlig scan, men her er kortet. Ser at jeg trenger ny kutter…
Posted by Picasa