håndarbeid

words

Strikk en lapp

Click here to go the English translation of this post.  Strikking er ikke min sterke side. Mitt siste og eneste