penger

Newspaper headline
kirkenVårt Land

Hvorfor?

Denne spalten sto på trykk i Vårt Land 2. mars 2020, men jeg la den aldri inn i bloggen. Nå