Verdidebatt

Newspaper headline
kirkenVårt Land

Hvorfor?

Denne spalten sto på trykk i Vårt Land 2. mars 2020, men jeg la den aldri inn i bloggen. Nå

Vårt Land

Frafall og gjenopprettelse

Foto: Royce Bair, brukt med tillatelse   Hjemmekontor, Covid-19 og tidsfrister går dårlig sammen. Dagene har begynt å flyte litt

ChurchjulVårt Land

Rom i herberget

Bildet ovenfor er tatt fra Facebooksiden til ‘Budbringeren fra Helvete’. (Jeg skulle ønske jeg kunne kreditere kunstneren, men det er

ChurchVårt Land

170 år med misforståelser

I oktober måtte det jo bli noe om generalkonferansen. Og Facebook-kommentarer. Denne sto på trykk den 14. oktober. Hvor mange

DialogVårt Land

Oss og de andre

Jeg vet ikke om alt som kan sies om moskéangrepet den 10. august allerede er sagt eller ei, men da