http://www.blogger.com/blog-options-basic.g?blogID=4909537803484899213

Som lovet. Og nå har jeg altså funnet ut hvordan jeg overfører bilder fra mobil til pc. Nesten.

Posted by Picasa