Pres. Eyring holdt en tale på siste Generalkonferanse om det å huske. I mange år skrev han noen linjer hver dag om hvordan han hadde følt Herrens godhet i sitt liv i løpet av dagen. Jeg fikk lyst å gi Sofie en bok der hun kunne gjøre det samme, men mest av alt hadde jeg lyst å lage boken! 😉

Posted by Picasa