Mandag før Påske tok vi altså turen opp til Dalsnuten sammen med Tor, Irene og Fido. Benjamin og Benjamin sprang faktisk opp på ca. et kvarter. Vi andre tok det litt mer bedagelig i det strålende vårværet. Det var en slags rekognoseringstur før den planlagte turen opp den 7. mai med UEV i forbindelse med distriktskonferansen. Vellykket sådan.

Posted by Picasa