Mandag 8. oktober leverte FNs klimapanel sin nyeste rapport, bestilt av Parisavtalens medlemsland i 2015.

Det var først og fremst landene i Parisavtalen som allerede nå merker konsekvensene av den globale oppvarmingen, som ba FN’s klimapanel  se på forskjellene mellom en oppvarming på 1,5 grader og en oppvarming på 2 grader. Parisavtalen la nemlig opp til at man skulle forsøke å ikke overstige 2 grader, men for svært mange land vil 2 grader være total katastrofe.

 

FNs klimpanel: IPCC - presenterte rapporten sin 8. oktober
FNs klimpanel: IPCC – presenterte rapporten sin 8. oktober. FOTO:IPCC

 

Klimaforskerne rystet litt på hodet allerede i 2015, og mente at 2 graders målet var urealistisk. Kloden har allerede oversteget 1 grad, og vi er mer på vei mot en oppvarming på 3 eller 4 grader enn 2, for ikke å snakke om 1,5.

Dramatisk

Det som var oppsiktsvekkende med denne rapporten, var at forskjellene mellom 1,5 grader og 2 grader viser seg å være så dramatiske. I tillegg viser det seg at all forskning tilsier at vi har mye mindre tid på oss enn vi trodde. Klimagassutslippene må nærmest halveres innen 2030, for å unngå de verste konsekvensene. Det er enda mindre realistisk nå, enn man fryktet for bare tre år siden.

For å forklare litt mer om denne rapporten, har vi snakket med doktorgradsstipendiat Benjamin Roland Silvester, ved det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Pessimistisk

Han er ikke særlig optimistisk på verdens vegne.

– Teknologien finnes for å løse klimautfordringene, sier Silvester.  – Men det går for sakte, og det er for mange sterke interessenter innen tradisjonell energiutvinning, som olje gass og kull, til at vi skal kunne redusere oppvarmingen nevneverdig.

Stipendiaten påpeker at Stavanger er i en særskilt posisjon.

– Dere har kunnskapen og midlene til å virkelig gjøre en forskjell, men fordi olje og gass står så sterkt i denne regionen, er jeg redd viljen mangler, både innen politikken og industrien.

Godt eksempel?

Bystyremedlem Kjetil Endresen (MDG) er noe mer optismistisk. Han ser klart utfordringene med å sitte midt i en olje og gass-tung region, men mener  at det er vilje, kanskje særlig på grasrotnivå, til å ta et tak og bidra til å redusere klimagassutslipp og den enkeltes karbonavtrykk.

– Vi må gå foran som gode eksempler her i Stavanger, på alle nivåer, og gjøre det vi kan, og så vil forhåpentligvis verden følge etter.  – Det er klart, vi er en liten by og få mennesker i global sammenheng, men hvis mange nok av de små byene gjør sitt, så vil det monne, sier Endresen.

For å se hele intervjuet med Silvester og litt av debatten med Endresen, kan du klikke på linken under:

Disputas, torsdag 25.oktober 2018 – FN’s Klimapanelrapport: Hva nå, Stavanger?